Incassobureau / Gerechtsdeurwaarder


Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een deurwaarder die in opdracht van de rechtbank beslag kan leggen op loon of inboedel. De gerechtsdeurwaarder kan ook het failissement aanvragen van de debiteur en kan een betalingsregeling treffen.

Maar voor de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld wordt, zal altijd eerst het minnelijke incasso traject gestart worden. De gerechtsdeurwaarder kan dit traject ook starten, echter zal deze behoorlijk wat kosten bij u als opdrachtgever in rekening brengen voor hij het minnelijke incasso traject start.

Als u het minnelijke incasso traject bij ons heeft doorlopen en de vordering is oninbaar gebleken dan kunt u er voor kiezen om het traject door te zetten via de gerechtsdeurwaarder, vanaf dat moment zullen wij de gegevens door sturen naar de gerechtsdeurwaarder en deze zal met u het plan van aanpak bespreken.

Wij geven het dossier nooit zonder schriftelijke toestemming aan de gerechtsdeurwaarder, alles gebeurt in gezamelijk overleg.

  • IncassoBV.nl

    Wij incasseren uw vordering kosteloos, blijkt dat uw vordering oninbaar is dan vragen wij een kleine vergoeding conform onze tarievenlijst.

  • Vragen of wilt u advies? Bel:

    085 - 009 - 1582 contact opnemen