Incassobureau / Minnelijke Incasso


Minnelijke Incasso

Het minnelijke incasso traject is door de jaren heen heel erg veranderd, daar waar het minnelijke incasso traject vroeger alleen gezien werd als een verplichting wordt dit traject nu als een winst gezien. Het incasseren van openstaande vorderingen is niet zo moeilijk als het lijkt en om deze reden score wij in het minnelijke incasso traject ook erg hoog.

Wat is het minnelijke incasso traject?

Het minnelijke incassotraject is een traject waarin bijvoorbeeld een incassobureau in contact probeert te komen met de debiteur om zo een betalingsafspraak te maken. Het kan zijn dat de debiteur de vordering vergeten is, dacht dat hij hem al betaald had of simpel weg geen geld heeft. Na dat er een betalingsafspraak gemaakt is zal het incassobureau deze controleren en zorgen dat de debiteur zich aan zijn afspraak houdt.

Blijkt dat de debiteur niet wil mee werken of zich niet aan de afspraken houdt, dan kan het gerechtelijke incassotraject gestart worden en zal de rechtbank oordelen dat de debiteur moet betalen en dan kan er bijvoorbeeld loonbeslag gelegd worden.

  • IncassoBV.nl

    Wij incasseren uw vordering kosteloos, blijkt dat uw vordering oninbaar is dan vragen wij een kleine vergoeding conform onze tarievenlijst.

  • Vragen of wilt u advies? Bel:

    085 - 009 - 1582 contact opnemen